ภาพโครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
ป้าลัยลา
กระเจี๊ยบเขียว
ลุงย้ง
มะเขือขาวกรอบ
ฟักแฟง
กว้างตุ้ง
มะเขือเปราะเจ้าพระยา
สวนแปลงถั่วฝักยาว
สมุนไพรไล่แมลง
ฟักทอง
เมล็ดถั่วพู
ลุงสนิท
เพาะกล้าผัก
ดินอุดมสมบูรณ์
เก็บดอกแค
เครื่องมือประกอบวิชาชีพ
ถั่วพู
พี่ช้าง
ถั่วพู
อุโมงค์ผัก
ดอกแค
กล้าคะน้า
พี่แดง
ถั่วฝักยาวลายเสือ
ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร
แปลงผัก
โรงเรียนวัดป่ายุบ
น้องๆโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
IMG_7716
IMG_7812
IMG_7842

©2020 by Marketplace